13-08-2020 11:31
Nawigacja
· Strona główna
· Historia OSP Milicz
· Sprzęt
· Zarząd
· Filmy
· Artykuły
· Galeria zdjęć
· Forum
· Kontakt
· Linki
· Download
· Szukaj
Aktualnie online
· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 17
· Najnowszy użytkownik: Robert
Ostatnie komentarze
News
Pierwsza karetka przyj...
strazak1 to jakiś prof...
w czym ten sprzęt jest...
a jakie prace wykonały...
A gdzie kur... OSP Suł...
Artykuły
Ładne maszyny. Życzę d...
Zdjęcia
Jak tam pasażerka z pr...
Michałowo wyciągnij te...
Fajne wozy bojowe --
Młody :P
a to kto stoi z Wojcie...
Inne
Co nie można :) :P i c...
Hej...to moje nagranie...
Pierwszy zastęp na mie...
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
· system nawadniania o...
· Gry
· Spokój.
· Konkurs „Straż...
· Strażacy na medal - ...
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
JOT OSP Milicz szkolenie z zakresu Ratownictwa Technicznego
W dniu 23.11.2019 roku odbyły się kolejne ćwiczenia wewnętrzne. Tym razem z ratownictwa technicznego. Wzięli w nich udział strażacy z JOT OSP Milicz oraz OSP Zduny i OSP Łazy, jednostek zaprzyjaźnionych z nami. Głównymi organizatorami ćwiczeń byli nasi strażacy dh Przemysław Kliś oraz dh Piotr Łuczak. Uczestnicy ćwiczeń mogli wykorzystując sprzęt hydrauliczny przećwiczyć najnowsze metody, dzięki którym mogą nieść pomoc osobom potrzebującym pomocy, uczestnikom zdarzeń drogowych, ale nie tylko.Dzięki uprzejmości firmy Lech-Met ze Żmigrodu mogliśmy się szkolić używając do tego celu pojazd wycofany z użytku przekazany nam przez tę firmę. Były to kolejne ćwiczenia zorganizowane w Naszej Jednostce. Następne niebawem.
JOT OSP Milicz szkolenie z zakresu KPP
W dniu 26.10.2019 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Miliczu odbyło się szkolenie Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP w Miliczu z zakresu Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej. Szkolenie prowadził ogn. Maciej Kabała, strażak, Instruktor Medycyny Pola Walki, z bardzo dużym doświadczeniem. Miało ono na celu przypomnienie procedur używanych przy udzielaniu pomocy przedmedycznej, przygotowaniem sprzętu medycznego oraz nowym bardzo praktycznym podejściu do działań medycznych wykorzystywanych w czasie działań ratowniczo – gaśniczych przez strażaków. Nasz instruktor w bardzo przystępny sposób przekazał informacje przydatne dla strażaków, wiedzę niezbędną, ratującą życie osób poszkodowanych, rannych lub potrzebujących nagłej pomocy. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem Naszych strażaków oraz zaproszonych gości. W szkoleniu tym udział wzięli strażacy z JRG Milicz, WSP Milicz oraz OSP Łazy. Nad prawidłowym przebiegiem szkolenia czuwał dodatkowo główny organizator, strażak OSP Milicz dh Przemysław Kliś. Było to kolejne szkolenie milickiego JOT-u. Będą one cyklicznie powtarzane.
Pamiętamy o zmarłych strażakach 01.11.2019
Dnia pierwszego listopada w Święto Zmarłych zgodnie z polską tradycją
odwiedzamy mogiły naszych najbliższych. Cmentarze stają się zatłoczone
jak nigdy w całym roku. Ludzie przyjeżdżają, by odwiedzić groby bliskich
osób. Pomniki zastawione są kwiatami, na grobach palą się znicze
symbolizujące pamięć o tych którzy udali się na wieczny spoczynek.
Panuje bardzo nostalgiczny i refleksyjny nastrój. Ludzie pogrążają się w
modlitwie za dusze zmarłych. Również i strażacy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Miliczu, w ten dzień pamiętają o tych, którzy z naszych
szeregów odeszli na wieczną wartę do św. Floriana. W tym i następnych
dniach pamiętamy o nich w szczególny sposób, odwiedzając groby i
zapalając symboliczne znicze.Drodzy Koledzy, odpoczywajcie w spokoju,
na zawsze pozostaniecie w naszej pamięci.
Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Sezon grzewczy 2019-2020

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii

Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

bezwonny,
bezbarwny,
pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

nieszczelności,
braku konserwacji, w tym czyszczenia,
wad konstrukcyjnych,
niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Artykuł ze strony KG PSP
Pożar przewodu kominowego w Miliczu
W dniu 19.10.2019 r. w godzinach wieczornych JOT OSP Milicz w sile jednego zastępu na samochodzie ratowniczo-gaśniczym GBA 3,5/29,7 został zadysponowany do pomocy przy gaszeniu pożaru przewodu kominowego w Miliczu przy ulicy Lwowskiej 8 - tlenek węgla rozprzestrzenił się na teren całej kamienicy z tego powodu potrzebna była ewakuacja wszystkich mieszkańców budynku, po około godzinie opanowano sytuację następnie przewietrzono pomieszczenia po czym mieszkańcy mogli wrócić do swoich mieszkań. Działania trwały ok 2 godzin na miejscu oprócz Naszej OSP pracowały jednostki z JRG MILICZ oraz WSP Milicz i Policja
Ćwiczenia strażaków JOT OSP Milicz
W dniu 28.09.2019 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Miliczu odbyły się ćwiczenia Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP w Miliczu, ćwiczenia te miały na celu coraz lepsze zapoznanie się ze sprzętem oraz jego parametrami, doskonalenie umiejętności poruszania się w strefie pożaru i zadymienia, pracy w aparatach ODO (ochrony dróg oddechowych) oraz łączności pomiędzy strażakami i przekazywaniu informacji o tym co dzieje się wewnątrz dowódcy zastępu. Strażacy ćwiczyli m.in. założenia taktyki gaszenia pożarów oraz gaszenia pożarów wewnętrznych.
Głównym założeniem był pożar, który wybuchł na pierwszym piętrze budynku, strażacy musieli w aparatach ODO wejść do środka i najpierw przeszukać wszystkie pomieszczenia, znaleźć osobę poszkodowaną oraz ją ewakuować na zewnątrz budynku, następnie wrócić i znaleźć oraz zneutralizować źródło ognia. Utrudnieniem było całkowite zadymienie pomieszczeń przez zadymiarkę parową, która uniemożliwiała widoczność praktycznie do zera. W ćwiczeniach wzięła udział Jednostka Operacyjno-Techniczna OSP Milicz w liczbie 12 ratowników oraz widzowie w postaci członków czynnych OSP w liczbie ok 10 osób. Nad bezpieczeństwem i prawidłowością przebiegu ćwiczeń czuwali główni organizatorzy strażacy dh Przemysław Kliś i dh Piotr Łuczak. Były to pierwsze tego typu ćwiczenia wewnątrz jednostki OSP Milicz, od dłuższego czasu, które będą cyklicznie powtarzane.
Ślub Weroniki i Przemysława
W pamiętnym dniu 13.07.2019 r. roku przed ołtarzem, gdy zegar wybił godzinę 15:00, w kościele p.w. Św. Andrzeja Boboli w Miliczu, na ślubnym kobiercu stanęli Weronika Sofińska oraz nasz druh, członek Naszej Jednostki Przemysław Kliś. Państwo Młodzi do ślubu udali się Naszym wozem bojowym MAN GBA 3,5/29,7. Uroczystości ślubnej przewodniczył ks. Stolarek, który po pięknym kazaniu udzielił młodej parze sakramentu ślubu, i od tej chwili zostali połączeni na zawsze.
Po mszy świętej strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 z Wrocławia, utworzyli strażacki "szpaler”. W JRG nr 5 na co dzień pełni służbę mł. kpt. Przemysław Kliś, jako dowódca zmiany służbowej nr 3. Po uroczystościach kościelnych, Państwo młodzi wraz z gośćmi weselnymi udali się na sale weselną w Restauracji„Kaskada”. Zabawa trwała do białego rana. W repertuarze weselnym nie zabrakło strażackich przebojów, przy których bawili się wszyscy goście. Była to pierwsza uroczystość ślubna w Naszej Jednostce w tym roku. Szczęść Boże Młodej Parze!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zerwany dach we Wróblińcu 30.09.2019 r.
Jednym z kolejnych wyjazdów Naszych strażaków, był wyjazd do zabezpieczenia uszkodzonego dachu Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej we Wróblińcu. Tam silny wiatr spowodował zerwanie wierzchniej części pokrycia dachowego, tzw. Świetlika, na dł. 6 m i szer. 2 m. Strażacy po dojeździe na miejsce zdarzenia, zabezpieczyli je i przystąpili niezwłocznie do założenia plandek na uszkodzone pokrycie dachowe. W działaniach uczestniczyli strażacy z JRG Milicz (drabina mechaniczna), OSP Bartniki i OSP Milicz (dwa zastępy). Działania były prowadzone w niesprzyjających warunkach atmosferycznych i trwały ponad 6 godz. Na miejscu w działaniach uczestniczyły także służby zarządzania kryzysowego Gminy Milicz, ich zadaniem było dostarczenie materiałów na zabezpieczenie uszkodzonego dachu oraz ciepłego posiłku dla pracujących strażaków. Działania zakończono zostały już po zmroku.
Powalone drzewa na DW 439
Wczoraj (30 września br.) w niektórych miejscach wiatr osiągał w porywach prędkość do 100 km/h. W całej Polsce strażacy odnotowali prawie 6,6 tys. interwencji związanych z usuwaniem skutków wichur. Najwięcej zdarzeń, bo prawie 6 tys., dotyczyło usuwania połamanych drzew i konarów, natomiast ponad 600 wypompowywania wody z piwnic zalanych obiektów. Na Dolnym Śląsku strażacy odnotowali 655 interwencji, natomiast w powiecie milickim ponad 20 razy wyjeżdżali do zdarzeń. Nasza Jednostka odnotowała ich łącznie 6. Były to głównie wyjazdy do powalonych drzew i uszkodzonego dachu. Nie inaczej było na ul. Sułowskiej w Miliczu (DW 439), gdzie na drogę spadło w różnych miejscach kilka drzew równocześnie. Strażacy po dojechaniu na miejsce zdarzenia zobaczyli widok, jakby cały las w tym miejscu przewrócił się na drogę. Ruch w tym miejscu został całkowicie zablokowany. Zator na drodze ciągnął się z jednej strony do Milicza, a z drugiej do Świętoszyna. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, strażacy przystąpili do usunięcia zagrożenia za pomocą pilarek łańcuchowych. W działaniach uczestniczyły zastępy z JRG Milicz i OSP Milicz. Działania w tym miejscu trwały 1 godz. Na miejsce została zadysponowana także policja.
Wspólne ćwiczenia Jednostek OSP
Na zaproszenie strażaków z Jednostki OSP Łazy Wlk.,zastęp Naszego Jot-u, w składzie:dh Zenon Plewka, dhGrzegorz Duda,dh Marcin Staniszewski,dh Przemysław Kliś i dhŁukaszMarcinkowski, uczestniczyli we wspólnych ćwiczeniach zorganizowanych i przeprowadzonych w Łazach Małych 21.09.2019 r. Głównym założeniem ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania strażaków pod względem wykonywania zadań z ratownictwa technicznego, kpp, ratowniczo-gaśniczych. Strażacy ćwiczyli wykonywanie dostępu do osób uwięzionych w pojazdach osobowych, udzielanie kwalifikowanej pomocy przedmedycznej poszkodowanym, gasili pojazd który uległ zapaleniu. Podczas ćwiczeń wykorzystywano zestawy narzędzi hydraulicznych Lukas (combi) oraz Holmatro (zestaw ciężki), zestawy PSP R1 oraz linię gaśniczą w natarciu (szybkie natarcie). Za pomocą szybkiego natarcia podano pianę ciężką oraz środek gśniczy (wodę) na palący siępojazd. Po zakończeniu tej część ćwiczeń, strażacy sprawdzili swoje umiejętności w ewentualnych działaniachzwykorzystaniem pilarek łańcuchowych. Na tym zaplanowane zamierzenia zostały w pełni zrealizowane. Ćwiczenia przebiegły bezpiecznie, przy dużym zainteresowaniu mieszkańców Łaz. Wspólne przedsięwzięcie zakończono na terenie miejscowego basenu kąpielowego, gdzie na uczestników ćwiczeń czekał ciepły posiłek, przygotowany przez strażaków OSP Łazy z prezesem dh Hubertem Kulejem na czele. Dziękujemy za wspólne ćwiczenia.
Niebezpieczny wypadek na DK 15
Dnia 18.09.2019 r. w godzinach południowych, nasi strażacy na samochodzie MAN GBA 3,5/29 , zostali zadysponowani przez SK KP PSP w Miliczu do pomocy przy usunięciu skutków niebezpiecznego wypadku, do którego doszło w okolicach Miłochowic, w ciągu DK nr 15(38 + 700 km). Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzielenia kwalifikowanej pomocy przed medycznej osobom poszkodowanym, kierowaniu ruchem oraz neutralizacji płynów eksploatacyjnych pojazdów biorących udział w zdarzeniu. Nasi strażacy w tych działaniach uczestniczyli razem ze strażakami z JRG Milicz (dwa zastępy) i WSP Milicz. W zdarzeniu udział brały cztery pojazdy ciężarowe (2)i półciężarowe(2). Na miejsce zadysponowane zostały dwa zespoły Pogotowia Ratunkowego Policja (4 radiowozy) oraz pomoc drogowa (3 pojazdy). Cała akcja trwała ok. 6 godz.
Uroczystości 170-lecia OSP Gniew
Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewie powiat tczewski, skończyła 170 lat. To z tej okazji w sobotę dnia 14 września 2019 odbyły się uroczystości na terenie zaprzyjaźnionegomiasta. Wszystko zaczęło się o 14:00 uroczystą zbiórką w remizie OSP Gniew strażaków, pocztów sztandarowych, orkiestry tczewskiej OSP, w tym naszej delegacji, w skład której wchodzili: Prezes OSP Miliczdh Grzegorz Duda, dh Andrzej Figlak ,dh Maciej Jagodziński.

Pochód do kościoła Św. Mikołaja ulicami Gniewu zamykały samochody pożarnicze należące do gniewskich strażaków. Uroczystą mszę w intencji strażaków odprawił proboszcz parafii ks. Zbigniew Rutkowski. Msza zakończyła się około 15:00, kiedy to wszyscy zebranigoście –w tym władze powiatu tczewskiego, miasta Gniew, Komendant PowiatowyPSP Tczew bryg. Andrzej Mróz oraz przedstawiciele pozostałych służb i przybyłe delegacje.

Na małym rynku w Gniewie, o 15:00 rozpoczęła się druga część 170-lecia OSP Gniew. Nastąpiło wręczenie upominków, pamiątkowych statuetek wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju i pozyskania nie tylko nowoczesnego sprzętu specjalistycznego ale także rozbudowy strażnicy oraz współpracy. Taką statuetkę otrzymała także Nasza Jednostka, którą odebrał prezes milickiej Jednostki dh Grzegorz Duda. Nastąpiła też chwila przemówień osób zgromadzonych. Na sam koniec na rynek przybył Kasztelan zamku gniewskiegoJarosław Struczyńskiz rycerzami, którzy to salwą z historycznej broni uczcili wspaniałą rocznicę.

Po zakończeniu uroczystości nastąpiła trzecia część to m.in pokazy SGPR OSP Gdańsk, ratownicze psy pokazały swoje możliwości pod opieką swoich opiekunów, co było nie wątpliwą atrakcją dla wszystkich dzieci. Najciekawszym pokazem był zjazd st. sekc. Michała Szalca wraz z psem Havana z ok. 30 metrów. Po zakończonym pokazie psów ratowniczych, przez rynek alarmowo zaprezentowały się pojazdy używane przez strażaków:
• 549[G]49 Nissan Navara - SLRR wraz z Łodzią Marims 500 (549-Ł4)
• 549[G]46 SLRt - Ford Transit
• 549[G]42 Mercedes Atego - GBA 2,5/24
• 549[G]41 MAN TGM 18.340 - GCBA 5/42
• 549[G]45 Star 266 - SRt
• 549[G]48 Mercedes Atego - SKw
• 549[G]44 Steyr BrontoSkylift 33-2TI - SCHD-33
Dodatkowo na rynku można było ujrzeć i zwiedzić 541[G]48 – SCDź 70 Liebherr LTM 1070-4.2 oraz 541[G]49 - SCRd Volvo 360 FL10/ Eurokran oba pojazdy z JRG Tczew.

Była to ostatnia część gniewskiego świętowania, a po uroczystościach odbył się bankiet wszystkich zaproszonych osób. Strażacy OSP Milicz życzą tylu powrotów ilu wyjazdów!!!Wszystkiego najlepszego!!!
Kolizja drogowa w Miliczu 09.09.2019 r.
W dniu 09.09.2019 roku w godzinach popołudniowych, zastęp JOT OSP Milicz został zadysponowany do kolizji drogowej, która miała miejsce w Miliczu na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Grota-Roweckiego. Doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Działania polegały na dotarciu do miejsca zdarzenia, zabezpieczenia terenu działań, następnie strażacy dokonali neutralizacji płynów eksploatacyjnych pojazdów (zużyto ok. 50 kg Sorbentu). W wyniku kolizji uszkodzone zostały łącznie cztery pojazdy. Na miejscu działały zastępy z JRG Milicz i OSP Milicz oraz Policja, 1 Zespół Ratownictwa Medycznego. Działania trwały ok. 2 godz.
Kolejne strażackie narodziny w tym roku
W dniu 27.07.2019 r. o godz. 16:15 przyszła na świat LiliannaMaria Michałek, córka naszych strażaków, Dh Magdaleny i Pawła Michałków. Mała Lilianna Maria, w momencie narodzin ważyła 2660 g i mierzyła 47 cm długości. Mama i maluszek czują się dobrze. Dumny tata Paweł, opiekuje się nimi troskliwie i czeka niecierpliwie na pierwsze wspólne spacery. W domu na siostrę czeka także jej starsza siostra Zuzanna, członek Naszej drużyny MDP. To kolejne w tym roku urodziny w milickiej Jednostce. Całej Rodzinie składamy serdeczne GRATULACJE!!!!!!!
Pożar budynku gospodarczego w Piotrkosicach
Tuż po północy, dn. 31.08.2019 r. dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Miliczu otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego – chlewni, do którego doszło w Piotrkosicach. Budynek ten nie był użytkowany. Gdy strażacy przyjechali na miejsce ewakuowane były zwierzęta znajdujące się w środku, w budynkach sąsiednich. Po zabezpieczeniu miejsca akcji, strażacy przystąpili dogaszenia budynku. Punkt zaopatrzenia wodnego przygotowano w oparciu o pobliski zbiornik wodny oraz sieć hydrantową. Z pożarem walczyło łącznie ok. 30 strażaków z JRG Milicz (trzy zastępy), WSP Milicz, OSP Milicz, OSP Piotrkosice, OSP Jutrosin, OSP Szkaradowo(pow. rawicki). Pożar objął budynek gospodarczy. Pożar ugaszono za pomocą trzech prądów wody, podanych w natarciu, z dolnej części budynku (dwa) oraz z autodrabiny (jeden). Pożar ugaszono po ok. 3 godz. Na miejsce zadysponowano także patrol Policji i pogotowie energetyczne.
Pożar balotów siana w Nowym Zamku
Późnym wieczorem, w dniu 30.08.2019 roku, JOT OSP Milicz na samochodzie Man GBA 3,5/29 został, zadysponowany przez SKKP w Miliczu, do gaszenia pożaru stogu balotów, który miał miejsce w okolicy miejscowości Nowy Zamek (gm. Milicz). Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ugaszeniu palących się balotów słomy, za pomocą dwóch prądów wody podanych w natarciu, a także rozgarnięciu resztek stogu przy użyciu podręcznego. Akcja trwała ok. 2 godz. W działaniach oprócz naszej jednostki, uczestniczył zastęp z WSP Milicz oraz zastępy z OSP Gądkowice i OSP Nowy Zamek. Wspólne działania odniosły skutek - pożar został ugaszony. Na miejsce zadysponowano także Policję.
Ślub Adriany i Mateusza
W pamiętnym dniu 27.07.2019 r. roku przed ołtarzem, gdy zegar wybił godzinę 14:00, w kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Miliczu, na ślubnym kobiercu stanęli Adriana Krupa oraz nasz druh Mateusz Chorąży. Państwo Młodzi do ślubu udali się Naszym wozem bojowym MAN. Uroczystości ślubnej przewodniczył proboszcz parafii p.w. Św. Michała Archanioła, ks. Jan Przytocki, który po pięknym kazaniu udzielił młodej parze sakramentu ślubu, i od tej chwili zostali połączeni na zawsze.
Po mszy świętej Ochotnicy z milickiej jednostki utworzyli strażacki "szpaler".
Następnie Państwo młodzi wraz z gośćmi weselnymi udali się na sale weselną – „Sala Słoneczna” w Kobiernie. Strażacy Naszej jednostki złożyli młodej parze życzenia i wręczyli prezent od całej Jednostki. Zabawa trwała do białego rana. W repertuarze weselnym nie zabrakło strażackich przebojów, przy których bawili się wszyscy goście. Była to druga uroczystość ślubna w Naszej Jednostce w tym roku.
Szczęść Boże Młodej Parze!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wypadek drogowy w Ostrowąsach
W dniu 11.08.2019 roku, w godzinach po południowych zostaliśmy zadysponowani w sile jednego zastępu, przez SKKP w Miliczu, na samochodzie MAN GBA 3,5/29 do pomocy przy wypadku drogowym, do którego doszło w Ostrowąsach (gm. Milicz). Strażacy po przybyciu na miejsce akcji, zabezpieczyli miejsce zdarzenia i natychmiast przystąpili do pomocy osobom poszkodowanym, wspólnie ze strażakami z JRG Milicz, OSP Gądkowice i OSP Latkowa. Dodatkowo strażacy kierowali ruchem drogowym na wyznaczonych objazdach. Na miejscu okazało się, że w wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych, ranne zostały trzy osoby. Udzielono im kwalifikowanej pomocy, na miejsce zostały zadysponowane 2 zespoły ZRM oraz helikopter LPR, których załogi dalej zaopatrzyły osoby ranne. Następnie ranni zostali przetransportowani do szpitala. Na miejsce została zadysponowana także Policja. Cała akcja trwała ok. 4 godz.
Zdjęcia umieszczono za zgodą OSP Gądkowice
Pożar w milickim szpitalu
W dniu 04.08.2019 roku, w godzinach po południowych zostaliśmy zadysponowani w sile jednego zastępu, przez SKKP w Miliczu, na samochodzie MAN GBA 3,5/29 do akcji gaszenia pożaru, który wybuchł w milickimSzpitalu Powiatowym. Strażacy po przybyciu na miejsce akcji, zabezpieczyli miejsce zdarzenia i natychmiast przystąpili do gaszenia pożaru, wspólnie ze strażakami z JRG Milicz i WSP Milicz. Na miejscu okazało się, że prawdopodobnie w wyniku zwarcia w instalacji elektrycznej, zapaliła się jedna z łazienek na oddziale uzależnień. Zagrożenie ugaszono go za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego. W wyniku powstałego pożaru spaleniu uległo pomieszczenie, w którym znajdowała się łazienka pacjentów. Dodatkowo strażacy przewietrzyli sąsiadujące pomieszczenia, które uległy zadymieniu. Nikomu nic się nie stało. Cała akcja trwała ok. 1 godz.
75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
Dzisiaj, w dniu 1 sierpnia 2019 roku, o godzinie 17:00, czyli godzinie "W" Ochotnicza Straż Pożarna w Miliczu uczciła 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło ok. 50 tys. Powstańców, z których co czwarty liczyć mógł na to, że rozpocznie ją z bronią w ręku. Przez 63 dni powstańcy prowadzili heroiczny bój z wojskami niemieckimi.W tym czasie zginęło 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Największe straty były wśród ludności cywilnej, wyniosły około 180 tysięcy zabitych. Powstanie upadło 2 października 1944 r., wtedy przedstawiciele KG AK podpisali układ o zaprzestaniu działań zbrojnych w Warszawie.Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, około pół miliona, wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone przez Niemców.
Dla uczczenia powstańców warszawskich, na jedną minutę włączono wszystkie syreny alarmowe jednostki oraz sygnały alarmowe samochodów ratowniczo - gaśniczych. Na uroczystej zbiórce obecny był zastęp z Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP oraz członkowie OSP Milicz. Ochotnicza Straż Pożarna w Miliczu zawsze pamięta o bohaterach Powstania Warszawskiego oddając im symbolicznie hołd.
Cześć i chwała bohaterom!
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

24-07-2020 08:06
Przypominam członkom JOT-u o szkoleniu i ćwiczeniach , które odbędą się w dniu 01.08.2020 r. Zbiórka w remizie o godz. 16.40. Zapraszamy Strażak Gaszenie Kogut

04-05-2020 11:44
Z okazji Dnia Strażaka Zarząd OSP w Miliczu pragnie złożyć wszystkim strażakom serdeczne życzenia z okazji ich święta! Tyle powrotów ile wyjazdów, odwagi i szczęścia Gaszenie Kogut Strażak

08-03-2020 16:38
Najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet dla wszystkich Naszych dziewczyn Strażakz Jednostki oraz wszystkich pań Strażak Upup Wink

18-02-2020 10:37
Zarząd OSP Milicz przypomina i zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się 29.02.2020 r. w Barze Pelikan o godz. 17.00. Zapraszamy Strażak Kogut

24-12-2019 14:47
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 2020 Roku. StrażakTylu powrotów ilu wyjazdów Kogut

11-12-2019 15:17
Zapraszamy wszystkich członków OSP Milicz na spotkanie wigilijne, które odbędzie się 20.12.2019 r. o godz. 19.00 w Naszej remizie Strażak

04-05-2019 21:30
Najlepsze życzenia z okazji Dnia Strażaka dla wszystkich strażaków Gaszenie Kogut

21-04-2019 14:25
Wesołego Alleluja życzy Zarząd OSP Milicz Kogut Gaszenie

21-04-2019 14:24
Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy czynnie pomogli w Warcie przy Bożym Grobie i jej bardzo sprawnym przeprowadzeniu Strażak

21-04-2019 14:21
StrażakWesołych Świąt Wielkanocnych dla Wszystkich Strażak Kogut

01-01-2019 00:04
Upup KogutSzczęśliwego Nowego Roku 2019 dla Wszystkich Grin Kogut StrażakTylu powrotów ile wyjazdów Kogut Strażak

31-12-2018 21:47
Dziękuję wszystkim Naszym strażakom za społeczną służbę dla naszych mieszkańców w 2018 roku Upup Strażak Kogut

25-12-2018 15:16
Dziękuję bardzo wszystkim strażakom Naszej Jednostki, którzy mimo świąt czynnie brali udział w działaniach ratowniczo-gaśnicz
ych na terenie gminy Milicz Gaszenie Strażak Upup

15-11-2018 16:43
Bardzo dziękuję wszystkim członkom OSP Milicz za pomoc przy przeprowadzeniu obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Naszą Ojczyzę Kogut Upup

09-11-2018 15:54
Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i udział w powiatowym ćwiczeniu obronnym pk. "Listopad 2018" Strażak

6,107,967 unikalne wizyty