08-02-2023 14:41
Nawigacja
· Strona główna
· Historia OSP Milicz
· Sprzęt
· Zarząd
· Filmy
· Artykuły
· Galeria zdjęć
· Forum
· Kontakt
· Linki
· Download
· Szukaj
Aktualnie online
· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 17
· Najnowszy użytkownik: Robert
Ostatnie komentarze
News
Pierwsza karetka przyj...
strazak1 to jakiś prof...
w czym ten sprzęt jest...
a jakie prace wykonały...
A gdzie kur... OSP Suł...
Artykuły
Ładne maszyny. Życzę d...
Zdjęcia
Jak tam pasażerka z pr...
Michałowo wyciągnij te...
Fajne wozy bojowe --
Młody :P
a to kto stoi z Wojcie...
Inne
Co nie można :) :P i c...
Hej...to moje nagranie...
Pierwszy zastęp na mie...
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
· system nawadniania o...
· Gry
· Spokój.
· Strażacy na medal - ...
· Strażacy na medal - ...
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Powitanie

W roku 2021 do dnia dzisiejszego Jednostka Operacyjno-Techniczna OSP w Miliczu brała udział w 195 działaniach ratowniczo-gaśniczych, 0 zabezpieczeniach operacyjnych terenu chronionego oraz w 0 ćwiczeniach organizowanych przez PSP.

Numer konta OSP Milicz 35 9582 0000 2000 0000 0303 0001

Darowizny proszę wpłacać z dopiskiem "Darowizna na cele statutowe OSP"

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa.
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Sezon grzewczy 2020-2021 – 1 października 2020 – 31 marca 2021

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii

Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

bezwonny,
bezbarwny,
pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

nieszczelności,
braku konserwacji, w tym czyszczenia,
wad konstrukcyjnych,
niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.
tekst i materiały pobrano ze strony KG PSP:
https://www.gov.pl/web/kgpsp/czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa-sezon-grzewczy-2020-2021
Pamiętamy o zmarłych strażakach.
Dnia pierwszego listopada w Święto Zmarłych zgodnie z polską tradycją
odwiedzamy mogiły naszych najbliższych. Cmentarze stają się zatłoczone
jak nigdy w całym roku. Ludzie przyjeżdżają, by odwiedzić groby bliskich
osób. Pomniki zastawione są kwiatami, na grobach palą się znicze
symbolizujące pamięć o tych którzy udali się na wieczny spoczynek.
Panuje bardzo nostalgiczny i refleksyjny nastrój. Ludzie pogrążają się w
modlitwie za dusze zmarłych. Również i strażacy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Miliczu, w ten dzień pamiętają o tych, którzy z naszych
szeregów odeszli na wieczną wartę do św. Floriana. W tym i następnych
dniach pamiętamy o nich w szczególny sposób, modląc się... ponieważ w związku z panującą pandemią niestety nie możemy wejść na cmentarze...Drodzy Koledzy, odpoczywajcie w spokoju,
na zawsze pozostaniecie w naszej pamięci.
Nadzwyczajne Walne Zebranie.
Zarząd OSP Milicz informuje że dnia 22.10.2021r. o godzinie 18:00 w remizie OSP Milicz odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Zapraszamy.
Ćwiczenia wewnętrzne JOT.
W dniu 16.10.2021 roku odbyły się kolejne ćwiczenia wewnętrzne. Tym razem miliccy strażacy poznawali możliwości swojej autodrabiny, a także jej wyposażenie. Wzięli w nich udział strażacy z JOT OSP Milicz. Ćwiczenia polegały na podaniu wody z autodrabiny SD 30 (Iveco 140-25 Magirus DLK 23-12). Środek gaśniczy podawano z wykorzystaniem odcinka W75 40 m, poprzez samochód rat.-gaś. GBA 3,5/29 (Man 13.290), oraz z wykorzystaniem zasilania z hydrantu podziemnego. Cel ćwiczeń oraz zamierzenia zostały spełnione i całkowicie wykonane. Były to kolejne ćwiczenia zorganizowane w Naszej Jednostce. Następne niebawem.
Strażacy z Milicza pomagają w Grecji
W nocy 7 lipca wpłynęła dyspozycja o wyjeździe modułu gaśniczego GFFFV na pomoc w Grecji. Członkowie modułu w którego skład wchodzą st. asp. Przemysław Rogal oraz st. ogn. Witek Patryk w przeciągu kilku godzin zmobilizowali się, aby udać się na pomoc. Dh Patryk Witek jest także członkiem OSP Milicz, gdzie pełni funkcję kierowcy – konserwatora sprzętu strażackiego. Z milickiej JRG zadysponowany został ciężki samochód wężowy SCW 3000 wraz z pompą wysokiej wydajności Fire Pack. Zestaw ten pozwoli na budowę stanowiska czerpania wody na zbiorniku i jej transport na duże odległości wężami strażackimi o długości 3000 m. Milicka Jednostka jest z was dumna i trzyma kciuki, życząc powodzenia w akcji! GFFFV to angielski skrót, oznaczający Ground Forest Fire Fightingusing Vehicles. Jest to moduł gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów. W ramach Mechanizmu Ochrony Ludności Unii Europejskiej Polska posiada sześć takich modułów, wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów lasów, które stacjonują w miastach: Kraków, Białystok, Poznań, Olsztyn, Szczecin i Wrocław. Do Grecji wyruszyło 143 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz 46 pojazdów z województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego. Wyjechali w kolumnie pojazdów na Peloponez w sobotę z Wrocławia po odprawie i sprawdzeniu sprzętu. Z tych sześciu modułów, trzy są w stałej dyspozycji i w ciągu kilku godzin od zadysponowania mogą wyruszyć na zagraniczną misję. Każdy moduł jest samowystarczalny - poza typowym sprzętem gaśniczym, używanym przy pożarach lasów strażacy dysponują też zapleczem logistycznym: namiotami, kuchnią polową, zapasem żywności, centrum łączności i wszystkim, co potrzebne jest do rozbicia tymczasowej bazy strażaków w terenie.
Pożary, które pustoszą tereny na północ od Aten, pociągnęły za sobą już 2 ofiary śmiertelne. Ewakuowano tysiące osób. Strażacy walczą z ogniem w 154 lokalizacjach w całym kraju. Pożary szaleją na Eubei, na północny wschód od Aten oraz w wielu miejscach w południowym regionie Peloponezu. Ogień dotarł na odległość 20 km od Aten. Fala upałów zmieniła Grecję w beczkę prochu - ocenił w sobotę premier Kyriakos Micotakis.
Strażacy OSP Milicz uczestniczą w akcji #SzczepimySie z OSP
Zgodnie z przyjętymi ustaleniami, na Dolnym Śląsku trwa akcja szczepień przeciwko COVID-19, w której aktywnie uczestniczą strażacy PSP i OSP,działają we współpracy z samorządami oraz służbą medyczną. Aby jeszcze bardziej uskutecznić podjęte działania, przygotowany został Program #SzczepimySię z OSP Ochotnicza Straż Pożarna w Miliczu włącza się w tą akcję promowania szczepień przeciw COVID-19. W ramach Programu #SzczepimySię z OSP, Jednostka OSP Milicz pomaga w wykonywaniu szczepienia, realizując poniższe 3 działania:
• organizuje i przeprowadza transport personelu medycznego wykonującego szczepienie do miejsca zamieszkania pacjenta,
• organizuje i przeprowadza transport pacjenta do punktu szczepień lub innego miejsca wykonywania szczepienia,
• organizuje i prowadzi Tymczasowy Punkt Szczepień.
W ramach tego programu miliccy strażacy ochotnicy pomogli przygotować i przeprowadzić wspólnie z pracownikami Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Miliczu, dwie akcje szczepień przeciw COVID-19, tj. w dniu 25.07.21 r. podczas uroczystości odpustowych w parafii pw. św Anny w Miliczu oraz w dniu 01.08.2021 r., tym razem punkt medyczny przygotowany został przed kościołem pw. św. Andrzeja Boboli w Miliczu. Tylko podczas tych dwóch akcji zaszczepiono ok. 170 – u osób.
Tym samym liczba osób zaszczepionych na terenie gminy Milicz sukcesywnie rośnie. To kolejny wkład milickich strażaków w zwalczanie niebezpiecznego wirusa. W działaniach tych uczestniczą oni nieprzerwanie od marca 2020 r.
Strażacy OSP Milicz oddają hołd powstańcom warszawskim
Jak co roku, w dniu 1 sierpnia 2021 r., strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miliczu, przyłączyli się do ogólnopolskiej inicjatywy uczczenia 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Punktualnie o 17:00, zgodnie z historyczną godziną rozpoczęcia walk w stolicy, czyli w godzinie „W”, samochody będące na stanie JOT wyjechały przed garaże i włączono w nich sygnały świetlno – dźwiękowe. W ten sposób przez jedną minutę oddano hołd bohaterom biorących udział w walce o Niepodległą Polskę.1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00 rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Przez 63 dni powstańcy prowadzili heroiczny bój z wojskami niemieckimi. W tym czasie zginęło 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Największe straty były wśród ludności cywilnej, wyniosły około 180 tysięcy zabitych. Powstanie upadło 2 października 1944 r., wtedy przedstawiciele KG AK podpisali układ o zaprzestaniu działań zbrojnych w Warszawie. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, około pół miliona, wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone przez Niemców. Na uroczystej zbiórce obecny był zastęp z Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP Milicz oraz członkowie MDP Milicz. Ochotnicza Straż Pożarna w Miliczu zawsze pamięta o bohaterach Powstania Warszawskiego oddając im symbolicznie hołd.
Cześć i chwała bohaterom!

Wakacyjny wyjazd członków milickiej MDP.
W dniu 29 lipca br. członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wraz ze swoim opiekunem odbyli wyjazd, tym razem do Wrocławia, gdzie odwiedzili Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą nr 5, miejsce służby naszych członków Piotra Łuczaka i Przemysława Klisia. To na zaproszenie dh Przemka młodzi strażacy z MDP Milicz przyjechali do Wrocławia. Najmłodsi członkowie milickiej Jednostki zapoznali się z posiadanym sprzętem i wyposażeniem. Mogli wszystkiego dotknąć i o wszystko zapytać. Dh Przemek, który pełni we wrocławskiej jednostce funkcję Dowódcy zmiany, wraz z kolegami, oprowadzając nas po swojej Jednostce opowiadało codziennej służbie, sposobie alarmowania, posiadanym sprzęcie i najtrudniejszych akcjach. Później przyszedł czas na mały sprawdzian umiejętności członków MDP Milicz. Zadanie polegało na przygotowaniu linii gaśniczej złożonej z linii głównej i linii gaśniczej. Młodzi strażacy z Milicza po przygotowaniu poprawnie linii gaśniczych musieli podać prądy wody w natarciu, w określonym kierunku. Zadanie zostało wykonane bardzo dobrze. Piątkowy wyjazd był bardzo udany i zakończony smakowitą niespodzianką, ku uciesze jej najmłodszych uczestników. Jeszcze raz bardzo dziękujemy naszym kolegom i druhom z JRG 5 we Wrocławiu.
Niesprzyjające warunki atmosferyczne w Miliczu i okolicach – przejście frontu burzowego
W piątek w całym kraju miały miejsce tragiczne w skutkach burze. Wiele miast zostało zalanych, powodując m.in. utrudnienia w ruchu drogowym, przerwy w dostawach energii elektrycznej, silny wiatr niszczył drzewostan. W niektórych miejscach mieliśmy także do czynienia ze zjawiskiem trainingstorms, czyli przemieszczania się wielu burz nad jednym obszarem, tak było m.in. w Miliczu i okolicach. Miliccy strażacy odnotowali w tym czasie ok. 10 zdarzeń związanych z przejściem frontu burzowego przez teren powiatu milickiego. Strażacy OSP Milicz zostali zadysponowani do dwóch wyjazdów, do Sulimierza i Dunkowej (gm. Milicz), gdzie intensywne opady deszczu spowodowały zalanie posesji mieszkalnych. Razem z nami w tych działaniach uczestniczyli strażacy z OSP Sułów i OSP Piotrkosice. Działania zakończyły się udzieleniem skutecznej pomocy potrzebującym mieszkańcom.
#Narodowy Program Szczepień OSP Milicz pomaga dotrzeć do punktów szczepień
W ramach ogólnopolskiej akcji szczepień przeciw COVID-19 strażacy OSP Milicz pomagają dotrzeć do punktów szczepień osobom, które nie mogą tam dojechać we własnym zakresie. Akcja jest prowadzona we współpracy z punktami szczepień oraz jednostkami samorządu terytorialnego, w naszym przypadku gminą Milicz.Cała akcja rozpoczęła się w połowie stycznia. Od jej początku Jednostka OSP Milicz przewiozła do punktów szczepień ponad 60 osób. Nasi strażacy dowozili także zespoły szczepiące pacjentów w ich miejscach zamieszkania, czyli osób nie mogących opuścić swoich miejsc zamieszkania, ze względu na aktualny stan zdrowia lub kłopoty z transportem. Ostatnie tego typu wyjazdy miały miejsce w dniu 08.07.2021 r., podczas których medycy zaszczepili łącznie 17 osób, z Dubina, Sławoszowic i Milicza.
Pod numerem telefonu 989 można uzyskać dostęp do bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Milicz
W dniu 04.07.2021 roku, o godzinie 15:00 w restauracji "PELIKAN" w Miliczu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze – Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Miliczu za rok 2020. Nasze zebranie zaszczycili przybyli goście, wśród nich byli m.in. dh Stanisław Plewka, członek Prezydium ZOG ZOSP RP w Miliczu będący naszym członkiem, delegacja z zaprzyjaźnionej jednostki OSP Zduny z Prezesem dh Andrzejem Figlakiem na czele, Komendanta Powiatowego PSP w Miliczu reprezentował mł. bryg. Krzysztof Dobroszczyk, Komendant Gminny ZOSP RP w Miliczu dh Ireneusz Tokarski, a zarazem nasz członek, przyjaciel naszej jednostki Eugeniusz Rogal. W czasie Walnego Zebrania poruszano najbardziej aktualne sprawy dot. OSP Milicz. Omawiano mijający rok, a bły to rok rekordowy pod wieloma względami (254 wyjazdy rat.-gaś.), oraz plany na rok bieżący, dot. m.in. pozyskania kolejnego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz samochodu specjalnego, modernizacji szatni podziału bojowego, kontynuowania remontu naszej remizy, przeniesienia punktu alarmowego wraz z instalacją alarmową syreny do nowo wyremontowanego pomieszczenia, zakupów niezbędnego sprzętu i wyposażenia, uporządkowania i zagospodarowania skweru przed remizą, itp. Po podsumowaniu mijającego roku, zebrani udzielili absolutorium Zarządowi. Następnie zebrani dokonali wyborów nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej OSP Milicz. W skład nowego Zarządu weszli:
- Prezes Zarządu – dh Grzegorz Duda;
- Wiceprezes/Naczelnik – dh Rafał Radecki;
- Z-ca Naczelnika ds. Młodzieży – dh Jakub Duda;
- Skarbnik – dh Adrian Uram;
- Sekretarz – dh-a Magdalena Michałek;
- Gospodarz – dh Piotr Misiewicz.
Nowy Zarząd został wybrany na 5-cio letnią kadencję. Życzymy udanej pracy i służby na rzecz milickiej Jednostki oraz milickiego społeczeństwa. Pod koniec obrad Walnego Zebrania, przegłosowano uchwały podjęte podczas jego trwania, a dot. sprawozdań, planów, zakupów najpotrzebniejszego sprzętu i wyposażenia oraz in. Następnie wyróżniono i nagrodzono najbardziej aktywnych członków naszego JOT-u,dh Jakuba Dudę,dh Łukasza Marcinkowskiego,dh Grzegorza Dudę i dh Wojciecha Szarka. Największą liczbę wyjazdów w ubiegłym roku miał dh Jakub Duda - 231, dh Łukasz Marcinkowski – 223, dh Grzegorz Duda - 187 i dh Wojciech Szarek - 53. Za swoją pracę dla straży wyróżnieni zostali:dh Przemysław Plewa,dh Grzegorz Duda, dh Łukasz Marcinkowski, dh Jakub Duda, dh Przemysław Kliś, dh Łukasz Marcinkowski. Prezes Jednostki dh Grzegorz Duda podziękował za wsparcie udzielone milickiej jednostce oraz za pracę na jej rzecz w mijającym roku, wręczając okolicznościowe upominki i podziękowania. Na Walnym Zebraniu dh Grzegorz Duda przedstawił zebranym obecnych, nowych członków drużyny MDP OSP Milicz: Mateusza Zakrzackiego, Kamila Kądzielę, Kacpra Nestoruka, Łukasza Mielcarka, Mateusza Kobierskiego a także wyróżnił okolicznościowymi upominkami wyróżniających się członków MDP, Adama Górniaka i Damiana Laskowskiego.Wręczył legitymacje nowo przyjętym członkom Naszej Jednostki dh Matuszowi Chorążemu, dh Przemysławowi Klisiowi i dh Jackowi Skrzypczykowi. Dodatkowo w tym roku po raz kolejny, nasi strażacy zachęcali do przekazywania 1% podatku na rzecz Naszej Jednostki.
Drabina Mechaniczna Iveco 140-25/Magirus w OSP Milicz
W dniu 15.06.2021 r., w godzinach popołudniowo-wieczornych, do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miliczu przyjechał, za pośrednictwem naszych strażaków: dh Patryka Witka, dh Macieja Jagodzińskiego, dh Piotra Misiewicza i dh Grzegorza Dudy, najnowszy nabytek milickich ochotników, czyli drabina mechaniczna Iveco 140-25/Magirus. Staraniem milickiej jednostki samochód ten, przy pomocy naszych niezawodnych Przyjaciół z Niemiec, z partnerskiego miasta Lohr nad Menem, został zakupiony przez OSP Milicz od jednostki w Langweid. Nasi niemieccy przyjaciele, to członkowie Stowarzyszenia Partnerskiego w Lohr nad Menem, Joachim Mantel oraz Aneta i Volker Kirsch. Zakup tego wozu jest upamiętnieniem 20-tej rocznicy współpracy partnerskiej naszych miast: Milicza i Lohr.Zakupiony pojazd, to drabina mechaniczna o wysięgu 30-tu metrów na podwoziu Iveco 140-25, jej zabudowę wykonała firma Magirus. Pojazd posiada trzyosobową kabinę w układzie 1+2, napęd 4x2, a także trzyosobowy kosz z układem sterowniczym. W momencie przyjazdu do Milicza,pojazd posiadał już część niezbędnego wyposażenia. Samochód jest w bardzo dobrym stanie technicznym i już niebawem, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych dopuszczeń i homologacji, zostanie włączony do podziału bojowego milickiej Jednostki, gdzie będzie pełnił służbę dla bezpieczeństwa mieszkańców Milicza i okolic.
Zarząd i strażacy Jednostki OSP Milicz bardzo dziękują sponsorom bez których nie byłby możliwy jej zakup:
- Bank Spółdzielczy w Miliczu;
- Nadleśnictwo Milicz;
- Nadleśnictwo Lubin;
- Stowarzyszenie Partnerskie w Lohr nad Menem;
- …i wielu, wielu innym, którym jeszcze raz za okazaną nam pomoc serdecznie dziękujemy, w myśl strażackiego zawołania: Bogu na Chwałę, Bliźniemu na Ratunek!!!
#Narodowy Program Szczepień –OSP Milicz pomaga dotrzeć do punktów szczepień
W ramach ogólnopolskiej akcji szczepień przeciw COVID-19 strażacy OSP Milicz pomagają dotrzeć do punktów szczepień osobom, które nie mogą tam dojechać we własnym zakresie. Akcja jest prowadzona we współpracy z punktami szczepień oraz jednostkami samorządu terytorialnego, w naszym przypadku gminą Milicz.Cała akcja rozpoczęła się w połowie stycznia. Od jej początku Jednostka OSP Milicz przewiozła do punktów szczepień 41 osób. Ostatnie osoby przewieziono w środę09.06.2021 r. – dwie osoby i w czwartek10.05.2021 r. – także dwie osoby . Nasi strażacy dowozili także zespoły szczepiące pacjentów w ich miejscach zamieszkania, czyli osób nie mogących opuścić swoich miejsc zamieszkania, ze względu na aktualny stan zdrowia.
W ramach prowadzonych działań strażacy włączyli się również w akcję informacyjną, dystrybuując ulotki na temat szczepień oraz profilaktyki COVID-19.
Pod numerem telefonu 989 można uzyskać dostęp do bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.
Niebezpieczne konary w Miliczu
Dzisiaj, tj. 05.06.2021 r., w godzinach południowych zastęp JOT OSP Milicz, na samochodzie GBA 3,5/29, został zadysponowany przez SK KP PSP w Miliczu do niebezpiecznych konarów drzewa, które spadły na ciąg pieszo-rowerowy na milickim zalewie, przy ul. Kolejowej. Konary drzewa spadły na bardzo w tym dniu uczęszczany fragment ścieżki. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, strażacy niezwłocznie przystąpili do usunięcia zagrożenia za pomocą pilarek łańcuchowych. Pocięte konary, strażacy usunęli na pobocze ścieżki. W zdarzeniu udział brał wspólnie z naszymi strażakami, zastęp z JRG Milicz.W wyniku wspólnych działań, zagrożenie usunięto. Cała akcja trwała ok. 1 godz.
Strażacy OSP Milicz na procesji Bożego Ciała w Miliczu
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Miliczu od bardzo wielu lat uczestniczą w obchodach różnych świąt w Miliczu. W dniu 03.06.2021 roku uczestniczyli w uroczystej procesji święta Bożego Ciaław parafii pw. św. Michała Archanioła w Miliczu.Uroczystość Bożego Ciała natomiast ma charakter dziękczynny i radosny. W Polsce obchodzi się ją w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, a więc jest to święto ruchome, wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. Najwcześniej może przypaść 21 maja, najpóźniej 24 czerwca. W niektórych krajach przenoszone jest na kolejną niedzielę.
Uroczystość ta została ustanowiona na skutek widzeń św. Julianny z Cornillon. Pod jej wpływem bp Robert z Thourotte ustanowił w 1246 r. taką uroczystość dla diecezji Liège. W 1252 r. została ona rozszerzona na Niemcy. Katolicy wierzą, że w 1263 miał miejsce cud eucharystyczny w Bolsenie, gdy hostia w rękach wątpiącego w transsubstancjację księdza zaczęła krwawić. Korporał, przechowywany w katedrze w pobliskim Orvieto, jest uznawany za ten, na który wówczas spadły krople krwi. W 1264 r. papież Urban IV bullą Transiturus ustanowił tę uroczystość dla całego Kościoła. Uzasadniając przyczyny jej wprowadzenia wskazał: "[...] zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu, która w Wielki Czwartek nie może być uroczyście obchodzona ze względu na powagę Wielkiego Tygodnia." Jednakże ze względu na śmierć Urbana IV bulla ta nie została ogłoszona, a tym samym uroczystość nie została ustanowiona. Uczynił to dopiero papież Jan XXII, który umieścił powyższą bullę w Klementynach (1317). W 1955 Pius XII wprowadzając swoje reformy liturgiczne zlikwidował obchody oktawy uroczystości. Zmianę tę utrzymał Paweł VI wprowadzając w 1969 r.nowe normy kalendarza liturgicznego (Mysteriipaschalis).W formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego rozdzielnie obchodzi się święto Bożego Ciała i Bożej Krwi: 1 lipca obchodzone jest święto Przenajświętszej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa (FestumPretiosissimiSanguinis Domini NostriJesu Christi).Z Bożym Ciałem związana jest także uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która jest obchodzona zaraz po oktawie Bożego Ciała, czyli w piątek osiem dni po Bożym Ciele.
Niebezpieczna kolizja w Gogołowicach
W dniu 27.05.2021 r., w godzinach popołudniowo-wieczornych, nasi strażacy na samochodzie MAN GBA 3,5/29, zostali zadysponowani przez SK KP PSP w Miliczu do niebezpiecznej kolizji, do której doszło,w miejscowości Gogołowice (gmina Milicz). Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzielenia pomocy osobie uczestniczącej w kolizji, a także postawienia na koła pojazdu, biorącego udział w zdarzeniu. W groźnie wyglądającym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Nasi strażacy w tych działaniach uczestniczyli razem ze strażakami z JRG Milicz. W zdarzeniu brał udział samochód osobowy, który przewrócił się na bok. Na miejsce zdarzenia zadysponowano Policję oraz LPR (Ratownik 21). Opisywana akcja trwała ok. 1 godz.
Usuwanie substancji ropopochodnej w m.Wszewilki
W dniu dzisiejszym, tj. 27.05.2021 roku, nasi strażacy na samochodzie Man GBA 3,5/29, zostali zadysponowani przez SKKP w Miliczu, do usuwania niebezpiecznej plamy substancji ropopochodnej, która miała miejsce na terenie Wszewilek. Plama była dosyć długa, a łączna jej długość to ok. 1 km. Zdarzenie miało miejsce w godzinach porannych. Strażacy po dojechaniu na miejsce, zabezpieczyli teren akcji i przystąpili do usunięcia zagrożenia. Całemu zdarzeniu towarzyszył intensywny ruch drogowy, dlatego też strażacy musieli dodatkowo kierować ruchem pojazdów. Niebezpieczny wyciek zneutralizowano za pomocą sorbentu. Cała akcja trwała ok. 1 godz. Wspólnie z Naszą Jednostką w opisywanych działaniach udział brali strażacy z JRG Milicz.
Usuwanie powalonego drzewa w Kątach 26.05.2021 r.
Dzisiaj, tj. 26.05.2021 r., w godzinach południowych zastęp JOT OSP Milicz, na samochodzie GBA 3,5/29, został zadysponowany przez SK KP PSP w Miliczu do przewróconego na budynek gospodarczy drzewa. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, strażacy niezwłocznie przystąpili do usunięcia zagrożenia za pomocą autodrabiny i pilarek łańcuchowych. W zdarzeniu udział brały wspólnie z naszymi strażakami, zastępy z JRG Milicz.W wyniku wspólnych działań, zagrożenie usunięto. Cała akcja trwała ok. 1 godz. Na miejsce zostało zadysponowane także Pogotowie Energetyczne.
Konar drzewa przewrócony na dom w Sławoszowicach
Dzisiaj, tj. 22.05.2021 r., w godzinach południowych zastęp JOT OSP Milicz, na samochodzie GBA 3,5/29, został zadysponowany przez SK KP PSP w Miliczu do przewróconego na dom mieszkalny konaru drzewa. W wyniku silnych podmuchów wiatru, część drzewa została powalona. Konar drzewa spadając uszkodził część budynku mieszkalnego. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, strażacy niezwłocznie przystąpili do usunięcia zagrożenia za pomocą autodrabiny i pilarek łańcuchowych. Działania strażaków w tym miejscu polegały także na kierowaniu ruchem i zabezpieczeniu uszkodzonego dachu plandeką ochronną dostarczoną przez GCZK w Miliczu. W zdarzeniu udział brały wspólnie z naszymi strażakami, zastępy z JRG Milicz.W wyniku wspólnych działań, zagrożenie usunięto i zabezpieczono dach. Cała akcja trwała ok. 4 godz. Na miejsce zostało zadysponowane także Pogotowie Energetyczne.
Nocne poszukiwania w okolicy Słabocina
W dniu 15.05.2021 r. ok. godz. 2.00, JOT OSP Milicz w sile jednego zastępu na samochodzie MAN GBA 3,5/29 został zadysponowany do poszukiwań zaginionego mężczyzny. Z posiadanych przez Policję informacji wynikało, że poszukiwania powinny być prowadzone w okolicach stawów znajdujących się koło miejscowości Słabocin (gm. Cieszków). Po dojechaniu na miejsce działań, strażacy niezwłocznie przystąpili do akcji poszukiwawczej. Zaginionego szukano przy stawach, poszukiwanym był wędkarz na rybach. Teren przy rzece był równocześnie przeszukiwany przez strażaków i policjantów, łącznie kilkadziesiąt osób. Działania powiodły się, a znaleziony, zziębnięty mężczyzna został zabrany przez ZRM na badania. Cała akcja trwała ok. 2 godz. W działaniach poszukiwawczych brało udział 5 zastępów, w tym 1 z JRG Milicz, 1 z OSP Milicz, 2 z OSP Cieszków i 1 z OSP Guzowice. Wspólnie ze strażakami w poszukiwaniach brali udział policjanci z KPP w Miliczu (dwa radiowozy).
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

23-12-2022 12:26
Wesołych, spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, dużo zdrowia i wszystkiego co dobre oraz szczęśliwego Nowego 2023 r., tylu powrotów ilu wyjazdów Kogut Upup Strażak

01-06-2022 14:28
Z okazji Dnia Dziecka wszystkim naszym małym Strażakom życzymy dużo uśmiechów i jeszcze więcej prezentów Strażak Wink

04-05-2022 10:49
"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek", z okazji Dnia Strażaka, dziękujemy Wam Wszystkim za służbę, życzymy dużo zdrowia oraz tylu powrotów ilu wyjazdów. Niech św. Florian nad nami czuwa Strażak

17-04-2022 18:13
Najlepsze życzenia świąteczne z okazji Świąt Wielkanocnych Kogut Strażak

08-03-2022 14:10
Wyrażamy nasze podziękowanie za Waszą codzienną obecność oraz ciepło i wsparcie, które nam dajecie Strażak Gaszenie

08-03-2022 14:07
Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom, najlepsze życzenia, dużo zdrowia, spełnienia marzeń i samych słonecznych dni, życzą strażacy OSP Milicz. Strażak Kogut

03-01-2022 11:22
Szczęśliwego Nowego 2022 Roku, tylu powrotów ilu wyjazdów Strażak Strażak Kogut

01-06-2021 11:13
KogutZ okazji Dnia Dziecka wszystkim członkom MDP Milicz życzymy wspaniałych prezentów, wielu uśmiechów oraz niezapomnianych przygód Strażak Upup

04-05-2021 11:42
Z okazji Dnia Strażaka życzymy bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji oraz nieustającej opieki Świętego Floriana dla Was i Waszych Rodzin Strażak

03-04-2021 19:35
W tym trudnym dla wszystkich czasie, najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych, spokojnych, bezpiecznych, zdrowych i rodzinnych świąt i nadziei na normalne, lepsze jutro Wink Strażak Kogut

08-03-2021 13:21
Najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet, w imieniu własnym i wszystkich strażaków ochotników Jednistki OSP Milicz, dziękujemy za to, że swoją postawą ocieplacie wizerunek Naszej Formacji Buziak* Strażak

01-02-2021 08:45
Zarząd OSP Milicz dziękuje wszystkim strażakom Naszej Jednostki, którzy pomagają w utrzymaniu jej gotowości bojowej Upup Strażak Kogut

24-12-2020 15:44
Wesołych i bezpiecznych świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 2021 Roku Strażak KogutTylu powrotów ilu wyjazdów Kogut Strażak

14-12-2020 11:15
Dziękujemy wszystkim strażakom OSP Milicz, którzy pomogli w tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki Strażak Zawsze jest dobry czas, aby pomagać innym... Upup

28-08-2020 10:40
Dziękujemy wszystkim strażakom OSP Milicz, którzy aktywnie uczestniczyli w ostatnich dniach, usuwaniu skutków niesprzyjających warunków atmosferycznych na terenie gminy i powiatu Upup Strażak

11,493,718 unikalne wizyty